Dailės terapijos užsiėmimų tikslas – padėti pažinti ir priimti save, rasti sau svarbius atsakymus esamoje gyvenimo situacijoje.  Dailės terapija susijusi su asmenybės ugdymu,  sudėtingų santykių koregavimu,  nerimo, baimių, kalčių,  įvairių savęs ribojimų įveikimu,  pasitikėjimo savimi stiprinimu, kūrybiškumo lavinimu.