Įvaikinimas - galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje.

Įvaikinimas - tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariais.  Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą. 

Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą.
Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas.
Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas.
Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių asmenys iki penkiasdešimties metų, tinkamai pasirengę įvaikinti.

Kaip tapti įtėviais - 5 žingsniai

I ŽINGSNIS: kreipimasis į Vaiko teisių apsaugos skyrių

Reikia pateikti šiuos dokumentus adresu Kaune: K.Donelaičio g.6, tel.: 837-424835

 1. rašytinis prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. medicininis pažymėjimas (forma Nr.046/a);
 4. duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
 5. pažyma apie šeimos sudėtį;
 6. sutuoktinio rašytinį sutikimas įvaikinti, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių;
 7. pažyma apie šeimos gyvenamąsias patalpas;
 8. pažyma apie gaunamas pajamas.
 9. Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS), gavęs aukščiau išvardytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos bei teritorinę policijos įstaigą dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą bei administracinės teisės pažeidimus.
II ŽINGSNIS: dalyvavimas mokymuose, kuriuos organizuoja VšĮ Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“

Mokymus sudaro 7 grupinio darbo užsiėmimų, kurie vyksta kartą per savaitę (susitikimo trukmė – 3 val.)  Jų metu turėsite galimybę:

 • pažvelgti į pasaulį įvaikinto vaiko akimis, pažinti jo vidinių išgyvenimų dinamiką;
 • įgyti žinių bei gebėjimų, reikalingų auginant įvaikintą vaiką;
 • dalyvauti diskusijose, dokumentinių filmų peržiūrose;
 • bendrauti su patirtį turinčiomis įtėvių šeimomis.

Mokymų temos:

 1. Įvadas į rengimo programą GIMK.
 2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.
 3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
 4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
 5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
 6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.
 7. Pasirengimas pokyčiams.

 

III ŽINGSNIS: individualūs susitikimai su VšĮ Vaiko ir tėvų centro „Aš ir mes“ socialiniais darbuotojais.

Individualūs susitikimai (3–5) su socialiniais darbuotojais  vyksta lygiagrečiai su mokymais, individualiai suderinus laiką. Jų metu socialiniai darbuotojai įvertins Jūsų buities sąlygas, sieks aptarti Jūsų lūkesčius, susijusius su įvaikinimu,  Jūsų šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, santykius su Jums artimais žmonėmis ir kt. Socialiniams darbuotojams bus svarbi su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonė apie įvaikinimą. Taip pat jie paprašys nurodyti du asmenis, kurie galėtų rekomenduoti  Jus kaip asmenis, tinkamus auginti įvaikintą vaiką.

Pasibaigus  mokymams bei individualiems susitikimams, socialiniai darbuotojai parengs išvadą dėl Jūsų tinkamumo tapti įtėviais. Išvados kopija bei pateikti dokumentai siunčiami į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Esant teigiamai išvadai, Jūs būsite įtraukti į asmenų, norinčių įsivaikinti vaiką, apskaitą.

Visas pasirengimo įvaikinimui laikotarpis nuo mokymų pradžios iki išvadų pateikimo trunka apie 3-4 mėnesius.

IV ŽINGSNIS: galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas.

Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas.

V ŽINGSNIS: kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo.

Kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo.


Įtėviai yra kviečiami į tęstinius mokymus, įvaikinusioms šeimoms organizuojamos savitarpio paramos grupės.