Kelionė - tai naujas ir realiai veikiantis gydymo ir asmenybės vystymosi metodas…

Kad ir kokia gili problema būtų, kad ir kiek ilgai būtumėte su ja kovoje, Jūs turite galimybę tapti visiškai laisvi, vientisi, pagydyti…

Brandon Bays

Dabartinio mūsų skausmo priežastis – senos žaizdos… Mes VISI patiriame emocinius sužeidimus. Mus visus vienu ar kitu metu užvaldo neigiamos emocijos, tokios kaip pyktis, nusivylimas, nerimas, sielvartas, nevisavertiškumas,  vienišumas, baimė prarasti mylimą žmogų, baimė apsijuokti ar būti kitų teisiamam ir pan. Tačiau pačioje jausmų šerdyje visada glūdi ramybė… Mes galime leistis emocijų sluoksniais gilyn ir už to skausmo atrasti tikruosius save… tai galimybė nuo savęs kaip nuo svogūno nulupti per gyvenimo išbandymus ir kančias suformuotus emocijų sluoksnius, kad atskleistume mūsų gelmėse slypinčią meilę ir ramybę…

Įdomu tai, kad mūsų prisiminimai slypi mūsų kūno ląstelėse. Seni skaudūs prisiminimai ilgainiui gali sąlygoti degeneracinių susirgimų šablonus ląstelėse. Prieš mirdama pažeistoji ląstelė perduoda savo atmintį kitai gimstančiai ląstelei. Taip ligos šablonas pasilieka mumyse. Tačiau įmanoma pertraukti pažeistose ląstelėse slypinčius atsiminimus ir, kai vienąsyk šablonas pertraukiamas, naujos, sveikos ląstelės gali užimti paveiktųjų vietą. Kelionės metu mūsų kūno išmintis atranda mūsų ląstelėse glūdinčius prisiminimus, padeda juos išgydyti ir tokiu būdu užbaigti skausmingas istorijas. Gydymas ląstelių lygmenyje nėra vien teorija – tai jau įrodyta. Tada, kai leidžiam atsipalaiduoti emocijoms ir atleidžiame žmonėms, kurie su šiomis emocijomis buvo susiję, kūnas ima spontaniškai ir automatiškai atstatinėti sveikas ląsteles mums nieko nedarant… Patikėkite, mūsų kūno išmintis trokšta padėti mums išsivaduoti iš senų problemų. Jei šiek tiek pasistengsime, ši išmintis atliks visa kita…


KELIONĖ išsprendžia mūsų problemas, išgydo skausmą, užbaigia mūsų istorijas ir atleidžia tiems, kuriuos mylime… tam, kad galėtume sveikai gyventi – laisvi nuo emocinio praeities bagažo… tokiu būdu sveikstame ne tik emociškai, bet ir fiziškai…


Į KELIONĖS procesą kviečiame ne tik suaugusius, bet ir vaikus, paauglius….

Vaikai – nuostabūs atvirumo ir troškimo gyti pavyzdžiai. Jie greiti atleisti, o jų asmenybės bei ego nevaržomi senų ribojančių šablonų ir įpročių. Jų kelyje būna nedaug užtvarų ir pasipriešinimo, tad virsmas jiems pasiekiamas labai lengvai. Daugumai vaikų tai primena pasaką, jie žaismingai ir su džiaugsmu tuo užsiima… Vaikai dažniausiai taip nuoširdžiai ir atvirai eina per procesą, kad įkvepia šiai nuostabiai kelionei ir suaugusius…

Mes labiausiai bijome ne to, kad esame nevisaverčiai. Labiausiai bijome to, kad mūsų galios – neišmatuojamos. Mus gąsdina mūsų šviesa, o ne tamsa. Mes savęs klausiame :“Kas aš toks, kad būčiau spindintis, žavus, talentingas, nuostabus?“ Iš tikrųjų tai kas jūs tokie, kad tokie nebūtumėt?  Ir kai tik mes leidžiame savo žiburiui šviesti, nesąmoningai paskatiname kitus daryti tą patį. Kai išsilaisviname iš savo baimės, mūsų akivaizdoje nevalingai išsilaisvina ir kiti…

Brandon Bays

Su KELIONĖS procesu dirbama individualiai,  suaugusiam procesas trunka apie 2 valandas, vaikui – apie 45min.