Knygelė „Kaip kalbėti apie įvaikinimą su jūsų įvaikintu vaiku“

Knygos turinys ir įžanga.