Tikslas - atrasti tinkamus vaikų drausminimo būdus ir pritaikyti juos praktikoje

VšĮ Vaiko ir tėvų centre "Aš ir mes", vykdydant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą "Įgūdžiai globėjams - saugumas vaikams", 2022 m. balandžio - gegužės mėnesiais buvo pravesti 4 seminarai (po 6 val.) globėjams (rūpintojams) ir įtėviams tema: "Disciplina: teorija/praktika/terapija/diskusijos įtėviams ir globėjams".

Taip pat liepos - rugsėjo mėnesiais buvo pravesti 3 mokymų ciklai  (po 6 val) tema: "Vaikų agresija: teorija ir praktika - įtėviams ir globėjams"

Dėkojame dalyvavusioms šeimoms, kurios taip puikiai bendradarbiavo, nuoširdžiai dalinosi ir palaikė vienos kitas...

Seminarų bei mokymų metu bendrai sukurtoje erdvėje siekėme šių tikslų:

  • saugiai ir giliau pažvelgti į save ir savo santykius su vaikais;
  • išgyventi daugiau bendrystės dalinantis savo patirtimis su kitais įtėviais ir globėjais (rūpintojais);
  • naujai pažvelgti į universalias vaikų auklėjimo tiesas;
  • dalyvauti terapinėse veiklose, siekiant sustiprinti ir praplėsti savo kaip tėvų resursus.