Projektas: „Priimk kitokį“ – globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos teikimas


Projekto tikslas:

Skatinti vaikų globos šeimose ir įvaikinimo procesus, vykdyti būsimų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) parengimą bei atranką ir užtikrinti tęstinių paslaugų įtėviams ir globėjams (rūpintojams) teikimą.

Projekto uždaviniai:

 

1.Populiarinti vaikų globos šeimose ir įvaikinimo idėjas, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie įvaikinimą ir vaikų globą šeimose, tokiu būdu skatinant kuo daugiau šeimų globoti ir įsivaikinti be tėvų globos likusius vaikus.

 

2.Teikti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo, atrankos paslaugą.

 

3.Teikti konsultavimo ir pagalbos paslaugas įvaikinusioms ir globojančioms šeimoms, organizuoti joms tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupes.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įtėvių ir globėjų šeimų paieška, atranka, rengimas bei pagalbos paslaugų joms teikimas

Projekto uždaviniai: 

1. Populiarinti vaikų globos šeimose ir įvaikinimo idėjas, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie įvaikinimą ir vaikų globą šeimose, tokiu būdu skatinant kuo daugiau šeimų  globoti ir įsivaikinti be tėvų globos likusius vaikus. Siekiant šio uždavinio, bus: dalyvaujama radijo laidose, kuriose įvaikinusios ir globojančios šeimos dalinsis pozityviomis savo patirtimis; paimti interviu iš įvaikinusių šeimų ir patalpinti straipsniai spaudoje.
2. Teikti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo, atrankos paslaugas. Siekiant šio uždavinio, bus vedami mokymai būsimų įtėvių ir globėjų šeimoms, rengiamos šeimų išvados dėl jų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais) arba įtėviais.
3. Teikti konsultavimo ir pagalbos paslaugas įvaikinusioms ir globojančioms šeimoms, organizuoti joms savitarpio paramos grupes.