2011-2017  m.

Pprojektas: „Priimk kitokį“ – globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos teikimo paslaugų programa.