2015 m. 

VšĮ Vaiko ir tėvų centrui ,,Aš ir mes“, kartu su partneriais  Vaikų gerovės centru ,,Pastogė“ bei VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai), gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas bei įgyvendinant Erasmus+ Leonardo da Vinci projektą  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000240 ,,Saugi vaiko adaptacija vykstant pokyčiams: specialistų kvalifikacijos kėlimas“ 2015 m. kovo 17 – 25 d. įvyko septynių projekto dalyvių stažuotė Berlyne (Vokietija).

Į stažuotę priimančiojoje organizacijoje Vokietijos vaikų dienos priežiūros asociacijoje (Bundesverband für Kindertagespflege) vyko VšĮ Vaiko ir tėvų centro „Aš ir mes“ vadovė Kristina Vilytė ir psichologė Eglė Baužytė-Draksler. Stažuotės metu dalyvės įgijo žinių ir įgūdžių apie vaikų dienos globos priežiūros organizavimą, susipažino su vaiko apsipratimo/ adaptacijos dienos globos priežiūros centre modeliu, paslaugomis šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus bei edukaciniais mokslinio tyrinėjimo užsiėmimais mokyklinio amžiaus vaikams.