2014 – 2015 m. 

VšĮ Vaiko ir tėvų centras ,,Aš ir mes“ gavo dotaciją Erasmus+ Leonardo da Vinci projekto  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000240 ,,Saugi vaiko adaptacija vykstant pokyčiams: specialistų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimui. Projektinė veikla vykdoma nuo 2014 spalio 1 d. gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Projekte dalyvavo trys Lietuvos partneriai: VšĮ Vaiko ir tėvų centras ,,Aš ir mes”,  Vaikų gerovės centras ,,Pastogė”  ir VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) bei viena priimančioji organizacija Vokietijoje –Vokietijos vaikų dienos priežiūros asociacija (Bundesverband für Kindertagespflege). Į vizitą Vokietijoje vyko 7 dalyviai (socialiniai darbuotojai ir psichologai) tikslu pakelti kvalifikaciją ir įgyti praktinių įgūdžių bei žinių apie vaiko apsipratimą/adaptaciją lopšelyje/darželyje ar kitoje naujoje vietoje. Po vizito sukurta mokymo medžiaga apie vaiko apsipratimo/adaptacijos modelį bei pravesti mokymai Vilniuje ir Kaune ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalui.