2013 m. 

VšĮ Vaiko ir tėvų centras ,,Aš ir mes“ gavo dotaciją Leonardo da Vinci mobilumo programos projekto Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0968 ,,Saugaus prieraišumo stiprinimas dirbant su šeimomis“ įgyvendinimui. Projektinė veikla vykdyta nuo 2013 liepos 1 d. gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekte dalyvavo: siunčianti organizacija VšĮ Vaiko ir tėvų centras ,,Aš ir mes“ kartu su  partneriu Vaikų gerovės centru ,,Pastogė” bei priimanti organizacija Stadt Regensburg-Amt für Jugend und Familie (Vokietija). Į  stažuotę vyko 5 siunčiančiųjų organizacijų dalyviai tikslu susipažinti su priimančiosios organizacijos teikiamomis paslaugomis vaikams ir šeimoms (tėvams, globėjams, įtėviams) ir perimti jų gerąją patirtį, susipažinti su programų SAFE® ( iš vok. klb. ,,Sichere Ausbildung für die Eltern”) ir B.A.S.E.® (iš vok. klb. „Baby-Beobachtung im Kindergarten gegen Aggression und Angst zur Förderung von Sensitivität und Empathie”) taikymu, dalyvauti mokymuose ,,Video siužetų ir prieraišumo teorijos principų taikymas dirbant su įtėviais/globėjais“.

Po įvykusios stažuotės  suorganizuotas  seminaras Kaune, skirtas Kauno miesto globėjų, įtėvių šeimoms ir visos Lietuvos specialistams, teikiantiems socialines-psichologines paslaugas vaikams ir šeimoms.