2014 m.

VšĮ Vaiko ir tėvų centrui ,,Aš ir mes“ gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, bei įgyvendinant Leonardo da Vinci mobilumo programos projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0968 ,,Saugaus prieraišumo stiprinimas dirbant su šeimomis“ 2013 lapkričio 17-30 dienomis įvyko penkių dalyvių vizitas į Regensburgą ir Miuncheną (Vokietija).

Stažuotės metu buvo įgyvendinta numatyta programa: įvyko praktiniai susitikimai su Regensburgo Jaunimo ir šeimos skyriaus, Globojamų vaikų tarnybos, Regensburgo globojamų vaikų (0-3 m.) priežiūros centro (vadinamo „lizdo“), Regensburgo Jaunimo apsaugos tarnybos, Konsultacinio šeimų centro, Šv.Martino socialinio -pediatrinio  vaikų centro, Regensburgo miesto pakraščio projekto „Rytai“, Miuncheno Dr. Von Haunerschek universitetinių vaikų klinikų pediatrijos – psichosomatikos skyriaus vadovais bei darbuotojais. Seminaruose Regensburge ir Miunchene dalyviai susipažino su programų B.A.S.E.® (iš vok. klb. „Baby-Beobachtung im Kindergarten gegen Aggression und Angst zur Förderung von Sensitivität und Empathie”) ir SAFE® ( iš vok. klb. ,,Sichere Ausbildung für die Eltern”) taikymu.

Stažuotės metu įgyta patirtimi projekto dalyviai pasidalino 2014 m. vasario mėn. seminare, skirtame Kauno miesto globėjų, įtėvių šeimoms ir visos Lietuvos specialistams, teikiantiems socialines-psichologines paslaugas vaikams ir šeimoms.