Projektas „Padėkime augti globojamam ir įvaikintam“

 

Projektas skirtas nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti.

Projekto tikslas: viešinti vaikų globą (rūpybą) šeimose ir įvaikinimą bei teikti tęstinę pagalbą ir konsultacijas globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems  globotojams bei globojamiems ir įvaikintiems vaikams.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti radijo laidas, kurių metu būtų formuojama teigiama visuomenės nuomonė apie vaikų globą ir įvaikinimą, informuojama apie globojančioms ir įvaikinusioms šeimoms teikiamą tęstinę pagalbą - tokiu būdu skatinant šeimas  globoti ir įsivaikinti be tėvų globos likusius vaikus;
  2. Teikti individualias konsultacijas globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems  globotojams, įvaikintiems bei globojamiems vaikams.
  3. Vesti tęstinius mokymus globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems  globotojams;
  4. Vesti savitarpio paramos grupių užsiėmimus globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems  globotojams.
  5. Organizuoti seminarus globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems  globotojams;
  6. Organizuoti savaitgalinius renginius gamtoje globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems  globotojams kartu su vaikais.