Tęstinių mokymų tikslas – ugdyti esamų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) kompetencijas.

Įtėviams ir globėjams organizuojami grupiniai užsiėmimai, kurių metu teikiamos papildomos žinios, diskutuojama, dalinamasi patirtimi, žiūrima vaizdinė medžiaga.